Wat bieden wij

Kleinschalige zorgaanbieders worden steeds populairder. Dat is niet zo gek, want het past in de huidige maatschappij en alle ontwikkelingen van de zorg. Wij bieden de mensen met een mooi woord ‘activering’ en ‘socialisatie’. Dit houdt in dat wij mensen stimuleren om te doen waar zij plezier aan beleven en (naar gelang de behoeften) in contact brengen met anderen. Wij hebben veel oog voor de individuele behoeften en bieden daarom ook een grote diversiteit van werkzaamheden en activiteiten aan.

Wij willen mensen de kans geven om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit is mogelijk wanneer de persoon in kwestie een steunend sociaal netwerk heeft wat mantelzorg verleend. Belangrijk is dat zij de zorg kunnen dragen en de mogelijkheid krijgen om daarnaast hun eigen leven te leiden. Wij bieden dan ook persoonlijke begeleiding om familie en andere mantelzorgers tijdelijk te ontheffen van hun zorgtaak.